مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

ایزوگام و فایبرگلاس در مدل های  ایزوگام رولی و عایق فایبرگلاس رولی

از لزومات عایق کاری ساختمانی بوده که در بخش آب بندی و عایق های رطوبتی

عموما در پشت بام و سرویس و حمام ساختمان ها کاربرد داشته و در انواع مختلف

ایزوگام رولی  و اندازه های گوناگون و همچنین عایق بندی حرارتی و رطوبتی در

تاسیسات خاص ساختمان عایق های فایبرگلاس رولی کاربرد خواهند داشت.