مشاهده فیلترها

هیچ محصولی یافت نشد.

سنگ و آجر و بلوک سیمانی انواع آجر بهمنی و آجر بنایی انواع سنگ بنایی

که همگی از مصالح اساسی ساخت و ساز ساختمان و بنایی بوده که در انواع

سنگ خرد و تکه ایی مصالح و انواع آجر بنا و بلوک های سیمانی در ابعاد مختلف

جهت دیوار سازی و فوندانسیون است.